Koolituskalender

GRUPP TÄIS! 7-8.detsember “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

10.detsember 2020 kell 15:00-17:00 töötuba “Autistlik laps ja huviringid” (koolitaja Jelena Petriläinen)
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning huviringid. Jagatakse praktilisi nõuandeid ja kogemuslugusid.

10.detsember 2020 kell 18:00-20:00 töötuba “Autistlik laps ja huviringid” vene k (koolitaja Jelena Petriläinen)
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning huviringid. Jagatakse praktilisi nõuandeid ja kogemuslugusid.

15.detsember 2020 “Lapse probleemne käitumine ja emotsioonid” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolitusel on lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine. Vaatleme mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid.
Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel. Koolituse käigus on fookuses ka lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.

16-17.detsember 2020 TARTU “Lapse probleemne käitumine ja emotsioonid” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolitusel on lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine. Vaatleme mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid.
Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel. Koolituse käigus on fookuses ka lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.

4-5.jaanuar 2021 “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” vene k (koolitaja Jelena Petriläinen)
Koolituse keskpunktis on autistliku lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemal

20-21.jaanuar 2021 TARTU “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

26.jaanuar 2021 TALLINN “Autistlik täiskasvanu töökollektiivis” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolitusel on fookuses autistlik täiskasvanu töökollektiivis.Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida ja kuidas mõista autistliku ning kaas töötajat kõige paremini. Antakse nõu kuidas suhelda autistliku kolleegiga.

8-9.veebruar 2021 “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

2.veebruar 2021 TALLINN ” Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega täiskasvanu töökollektiivis”
Koolitusel on fookuses ATH täiskasvanu töökollektiivis. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida ja kuidas mõista aktiivsus- ja tähelepanuhäirega täiskasvanut kaas töötajat kõige paremini. Antakse nõu kuidas suhelda ATH kolleegiga.

11.märts 2021 TALLINN “Autistliku täiskasvanu mõistmine ja toetamine” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolituse keskpunktis on autistliku täiskasvanu mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku täiskasvanut.

23-24.märts 2021 TALLINN “Autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis”
Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa autistliku ja ATH lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel

8.aprill 2021 TALLINN “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega täiskasvanu mõistmine ja toetamine” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolituse keskpunktis on aktiivsus- ja tähelepanuhäirega täiskasvanu mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada ATH.

15-16.aprill 2021 “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

5-6.mai 2021 TALLINN “Autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis”
Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa autistliku ja ATH lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel

8-9.juuni 2021 “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine” (koolitaja Ivica Mägi)
Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

Koolitustele registreerimiseks palume ära täita vorm, mille leiab SIIT

Kõikide koolitustega on võimalik tutvuda ka meie Facebooki lehel