Koolituskalender“Tugigrupp koolitus: 10 nõuannet kuidas toetada autistlikku ja ATH last”
Tugigrupp/ koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Koolituse käigus antakse 10 praktilist nõuannet, mida saab koheselt oma igapäeva elus kasutama hakata.  Meetodid on keskendunud, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last.
Rohkem infot ja koolituse toimumise ajad


Koolitusprogramm “Tugiisiku baaskoolitus”
Olles läbinud 4 moodulit on inimene valmis alustama tugiisiku tööd. Selle käigus omandab esmased teadmised kogu töö kohta.
Rohkem infot ja koolituse toimumise ajad


“Autistlik laps peres”
1.päev – diagnoosi saabumine
2.päev – meetodid, strateegiad, plaanid, kuidas toetada autistliku last
3.päev – autistliku lapse suhted õdede, vendadega, vanematega, vanavanematega jt inimestega enda ümber.
Rohkem infot ja koolituse toimumise ajad


Koolitus-tugigrupp on 9 päeva kestev programm, mille eesmärk on autistlike ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanematele:
Tugiprogramm viiakse läbi väikses grupis kasutades praktilisi õppetegevusi, grupitöid, grupinõustamise jm aktiivõppemeetodeid kasutades, kus teoreetiline õpe on kohe põimitud praktilisega, mida saab kergesti kodus kasutama hakata. Iga osaleja saab kaasa õpimapi kausta, mida ta saab hakata ise kokku komplekteerima koolitusel saadud info ja materjalide põhjal.
Rohkem infot ja koolituse toimumise ajad


14 ja 21.märts 2024 “Lapse probleemne käitumine ja emotsioonid”
Koolituse keskpunktiks on lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine. Vaatleme, mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ning kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel. Koolituse käigus on fookuses ka lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.
Rohkem infot ja koolituse toimumise ajad


11-18.aprill “Autistliku ja ATH lapse mõistmine ning toetamine”
Koolituse keskpunktis on autistliku lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.
Rohkem infot ja koolituse toimumise ajad


Koolitustele registreerimiseks palume ära täita vorm, mille leiab SIIT
Kõigi koolitustega on võimalik tutvuda ka meie Facebooki lehel


Ivica Mägi Autismikool on Töötukassa koolituspartner
NB! Töötukassa kaudu osalemisega peab registreerima 10 tööpäeva enne koolitust!


Kui sul tekkis küsimusi või ettepanekuid, siis kirjuta autismikool@autismikool.ee