ANNIKA HORDO
Laste- ja noorte terapeut

2018 omandasin bakalaureusekraadi noorsootöö erialal Tallinna Ülikoolis. Õpingute käigus oli mul võimalus süvendatult uurida noorsootöö valdkonda ning ma tundsin juba varakult, et soovin pühenduda eriliste laste ja noortega töötamisele.

Noorsootöötajana oli minu igapäevaseks ülesandeks kuulata noorte muret ja mõtteid ning pakkuda neile nõustamist ja tuge. See kogemus õpetas mulle hindama iga noore ainulaadsust ning mõistma, kui oluline on nende individuaalne areng ja heaolu.

Soov end pidevalt täiendada otsustasin jätkata õpinguid Tartus, kus läbisin kaheaastase väljaõppe mänguteraapias. See kogemus avardas minu arusaama sellest, kuidas kasutada mängu kui vahendit noorte emotsionaalse ja sotsiaalse arengu toetamiseks.

Minu motivatsioon aidata ja toetada teisi inimesi, eriti lapsi ja noori, on pärit mu emalt, kes on olnud minu eeskuju oma pühendumuse ja armastusega teiste vastu. Mulle meeldib suhelda laste ja noortega ning püüan alati mõista nende mõttemaailma ning olla neile toeks nende kasvamise ja arengu teel.

Olen valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi, et aidata noortel leida oma tee elus ning saavutada oma eesmärgid ja unistused. Usun, et koos saame luua toetava keskkonna, kus igal noorel on võimalus kasvada enesekindlaks ja vastutustundlikuks isikuks.

Teraapia sessiooni hind 75 EUR (kestus kuni 1h).