Ivica Mägi Autismikool

Autismikoolist

Koduleht on täiendamisel ning valmib peagi lõplikult.

Tõrgete esinemisel võta meiega ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee

Ivica Mägi Autismikooli eesmärgiks on autistlike ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamine läbi erinevate tugitegevuste:

  • lastele endile
  • pereliikmetele
  • pedagoogidele 
  • spetsialistidele 

Nõustamised  Tugiisikuteenus  Grupinõustamine  Koolitused  Pildistamine

Koolitused

Ava kalender

  • AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE SEKSUAALSE ARENGU TOETAMINE

    N 24. jaanuar LAEV - Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

    Koolitusel on fookuses kes on autistlik ja aktiivsus- ning tähelepanuhäirega(ATH) laps, mis siis inimesega toimub. Autismi ja ATH mõju lapse elus – üleüldiselt, sõprus- ja lähedussuhted. Autisliku ja ATH lapse erinevate emotsioonide mõju talle endale ja teistele. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides. Juhtumiarutelud, laste peamised seksuaalprobleemid

Blogi