Ivica Mägi Autismikool
Eesti esimene autismi koolitus- ja teraapiakeskus

Eesmärk

Autismikooli eesmärgiks
on autistlike ja ATH laste, nende perede, õpetajate, tugiisikute, spetsialistide toetamine läbi koolituste, nõustamiste jt tugitegevuste.

 
Autismi esinemissagedus tõuseb ühiskonnas iga aastaga hüppeliselt. Maailma statistika andmetel on praegune autismi esinemissagedus 1 laps 50 lapse kohta.

Kus?

Autismikooli tegevuskeskus asub Tallinnas, kuid koostööna kohalike omavalitsustega ning erinevate asutustega tegutseme üle Eesti.

Kes?

Autismikooli on koondunud spetsialistid ja koolitajad, kes on pühendunud just autismivaldkonna arendamisele. 

Autismikool teeb igapäevaselt koostööd üle Eesti omavalitsuste, koolide, lasteaedade, erinevate tegevuskeskuste, autismiliitude, meditsiiniasutuste jt asutustega.

Meie liikmed on kaasatud erinevatesse autismivaldkonda arendavatesse  töögruppidesse ministeeriumites ja ülikoolides.
Osasid meie koolitusi viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel

Mis?

Koolitused ja nõustamised on praktilise loomuga ning toetavad vanemaid, õpetajaid, spetsialiste (nt hambaarstid, omavalituste töötajaid) märkama ja toetama oskuslikult autistlikku last nii lasteaias kui koolis.


Koostöös Põhja-Eesti Autismi Liiduga on aastaid viidud ellu tugiisiku teenust, mis toetab autistlike laste toimetulekut.