Ivica Mägi Autismikool

Autismikoolist

Koduleht on täiendamisel ning valmib peagi lõplikult.

Tõrgete esinemisel võta meiega ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee

Ivica Mägi Autismikooli eesmärgiks on autistlike ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamine läbi erinevate tugitegevuste:

 • lastele endile
 • pereliikmetele
 • pedagoogidele 
 • spetsialistidele 

Nõustamised  Tugiisikuteenus  Grupinõustamine  Koolitused  Pildistamine

Koolitused

Ava kalender

 • AUTISTLIKU NING ATH LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS - III OSA

  E 02. märts - Ivica Mägi Autismikool - Meistri 22, Tallinn (Meistri Ärikeskus)

  Koolitusel on fookuses tugiisikutele vajalikud teadmised ja meetodid, mis toetavad töötamist autistliku lapsega - laste ealised iseärasused, arengukriisid ja arengudünaamika. Koolituse teisel päeval keskendutakse saviteraapia olemusele ning kuidas sellega toetada lapse arengut. Lisaks sellele vaatleme autismi ja ATH mõju lapse elus – üleüldiselt, sõprus- ja lähedussuhted. Autisliku ja ATH lapse...

 • VENE KEELES - AUTISTLIK LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS - MÄRKAMINE, MÕISTMINE JA TOETAMINE

  T 10. märts - Meistri Ärikeskus - Meistri 22, Tallinn

  Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistlikku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja...

 • VENE KEELES - AUTISTLIKU NING ATH LAPSE EMOTSIOONIND JA PROBLEEMNE KÄITUMINE

  N 05. märts Meistri Ärikeskus - Meistri 22, Tallinn

  Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine. Vaatleme mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse...

 • RAPLAS TÖÖTUBA - RASKETE TUNNETE JA KÄITUMISEGA LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE

  E 16. märts Koht täpsustub

  Koolitusel on fookuses raskete tunnete ja käitumisega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks inimene need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel

Blogi