Ivica Mägi Autismikool

Autismikoolist

Koduleht on täiendamisel ning valmib peagi lõplikult.

Tõrgete esinemisel võta meiega ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee

Ivica Mägi Autismikooli eesmärgiks on autistlike ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamine läbi erinevate tugitegevuste:

 • lastele endile
 • pereliikmetele
 • pedagoogidele 
 • spetsialistidele 

Nõustamised  Tugiisikuteenus  Grupinõustamine  Koolitused  Pildistamine

Koolitused

Ava kalender

 • AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS - II osa

  E 04. november - Meistri Ärikeskus - Meistri 22, Tallinn

  Koolitusel on fookuses tugiisikutele vajalikud teadmised ja meetodid, mis toetavad töötamist autistliku lapsega. Käesoleval koolitusel keskendume peamiselt autismist tulenevate probleemkäitumiste lahendamiste meetoditele, lapse emotsionaalse arengu toetamisele ning erinevatest teraapiatest tulenevate meetodite õppimisele, mida saab tugiisik kasutada igapäevatöös.

 • AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS

  K 20. november - Meistri Ärikeskus - Meistri 22, Tallinn

  Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega

 • AUTISTLIK NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS

  E 18. november Tartu Rajaleidja Keskus - Tähe 4, Tartu

  Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa autistliku ja ATH lapse...

 • TÖÖTUBA VENE KEELES - AUTISTLIKU LAPSE PROBLEEMNE KÄITUMINE

  E 25. november Meistri Ärikeskus - Meistri 22, Tallinn

  Töötoa fookuses on autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid

Blogi