Autismikooli Heategevus Fond

Autismikooli Heategevus Fond

Autismikooli Heategevusfond on tekkinud Ivica Mägi Autismikooli tegevuste tulemusena.

Autismikooli jõudis järjest enam erivajadusega laste vanemaid, kellel puudusid omal rahalised võimalused osaleda koolitustel, võtta teraapiaid lastele, osta riideid või süüa jms. Autismikool ei ole kedagi jätnud raha pärast aitamata, pigem oleme leidnud lahendusi.


TOETAMISE INFO

Konto nr: EE207700771006085002 LHV Pank
Makse saaja: MTÜ Eriliste laste varajase toetamise keskus A-Akadeemia
Makse selgitus: toetus


  • Meil on eraldi konto, kust kasutame raha ainult sihtotstarbeliselt.
  • Autismikooli Heategevusfond kuulub tulumaksusoodustustustega ühingute nimekirja.
  • Võimalus on nii püsiannetuseks kui ka ühekordseteks. Tee nii nagu sinule sobib. Meie oleme tegutsenud selle ühinguga üle 8 aasta ja ei kao lähiaastatel kindlasti kuhugi.
  • Kogutud annetusrahaga toetatakse erivajadustega laste ja perede teraapiaid, tugigruppe, nõustamisi, erinevaid spetsiifilisi vaimset tervist toetavaid tegevusi (nt leinaga toimetulek, puudespetsiifilised tugitegevused), erivajadusest tulenevate abivahendite ja ravimite soetamist, mida mujalt ei toetata, hädavajaliku toidu ja esmatarbekauba (nt hügieenitarbed, wc-paber jne) ostmist peredele. Kõik toetusotsused kaalutakse meie meeskonna poolt korralikult läbi ja toetust saavad tõesti ainult need pered, kellel selleks on põhjendatud vajadus.

Lisaks oleme loonud eraldi Facebooki grupi, kuhu on kogunenud väga palju suure südamega inimesi, kes aitavad.
Oled oodatud liituma!