Loe enne koolitusel osalemist ning arve maksmist läbi dokument “Õppekorralduse alused”.
See sisaldab järgmisi punkte :

1. Üldsätted
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
5. Koolituse lõpetamise kord
6. Osalustasu kehtestamine, sellest vabastamise, soodustuste ja tagasimaksmise kord
7. Koolitusest loobumine
8. Koolituse katkestamine
9. Osaleja õigused ja kohustused
10. Lektorite kvalifikatsiooninõuded


Koolituse kvaliteedi tagamise alused
Ivica Mägi poolt loodud koolituskeskuse nimi on Ivica Mägi Autismikool (edaspidi Autismikool), mis lähtub täiendkoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täiendkoolituske kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ning õppekorralduse alustest.

Ivica Mägi Autismikool järgib oma tegevuse planeerimisel ja elluviimisel Vabaühenduste eetikakoodeksis kirjeldatud tegevuse eetilisi põhimõtteid.