Ivica Mägi Autismikoolist on võimalik tellida endale koha peale koolitus teemal, mida just teie meeskond vajab.

Koolituse täpse pikkuse ja teemad saame koostada võttes arvesse just teie aktuaalseid muresid ja küsimusi.
Parim on võtta oma kollektiivile 2-3 päevane koolitusprogramm (võib järjest päevadel või mõistliku ajavahemikuga eraldi koolituspäevad).
Kõik koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa mitmeid näpunäiteid mida koheselt oma igapäeva töös või elus kasutada.

Kõiki meie koolitusi viivad läbi professionaalsed koolitajad, kellel on vastav hariduslik taust ning praktiline kogemus. Meie põhikoolitajad on Ivica Mägi, Jelena Petriläinen ja Sille Hiiesoo, aga vastavalt vajadusele kaasame erinevaid kaaskoolitajaid.

Koolitusi viiakse läbi eesti ja vene keeles.

Koolitus on praktilise sisuga tuginedes aktiivõppe meetoditele, kus keskendutakse fookuspunktidele:
– aktuaalne teoreetiline taust;
– praktilised näited Eesti oludest;
– meetodid igapäeva olukordadega toimetulekuks;
– võimalust tegeleda enda konkreetsete juhtumite ja probleemolukordadega.

Meie tavapärase koolitusgrupi suurus on kuni 20 inimest. Hoiame grupid väiksemad, et koolitusel tõhusalt keskenduda osalejate individuaalsetele küsimustele, alustada arutelusid ning teha grupitöösid.
Kõigile koolitusel osalenule väljastatakse tunnistus e-posti teel.

Küsi koolituste ja hinnainfot inca@autismikool.ee


Mõned näidised senistest koolitustest:

AUTISTLIKU ja ATH LAPSE MÕISTMINE NING TOETAMINE
Koolituse keskpunktis on autistliku lapse mõistmine ja toetamine. Räägitakse, millised on autistlikud ja ATH eripärad ning omased jooned. Arutletakse millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.

AUTISTLIK INIMENE KOLLEKTIIVIS
Koolituse sihtgrupp on tööandja, kelle kollektiivis on tööl autistlik inimene või soovitakse olla avatud selleks. Koolitus hõlmab endast, kuidas suhelda autistiga ning autismist tulenevate eripärade kirjeldust.

ATH INIMENE KOLLEKTIIVIS
Koolituse sihtgrupp on tööandja, kelle kollektiivis on tööl aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ehk ATH inimene või soovitakse olla avatud selleks. Koolituse fookuses on ATH-le omased jooned, nende kirjeldus ning näidete toomine elust. ATH inimene kui alluv ja töökaaslane.

LAPSE PROBLEEMNE KÄITUMINE KOOLIS/LASTEAIAS
Koolitusprogrammi fookuses on erinevad laste probleemsed käitumised, millega õpetajad peavad koolis/lasteaias toime tulema nt ropendamine, agressiivsus, hüsteeriahood, mitte kaasa töötamine jms. Uurime millest need tekivad, kuidas aru saada kas tegemist on erivajadusega lapsega, mida koolis/lasteaias saab teha, kuidas olukordi lahendada selliselt, et kõigil oleks hea olla.

LAPSE EMOTSIOONID JA SOTSIAALSED OSKUSED
Koolituse fookuses on erinevate emotsioonidega toimetulek, mõistmine mis tunne millist käitumist tekitab, kuidas aidata õpilasel oma tundeid väljendada sobival moel ning seeläbi vähendada mittesobivat käitumist, kuidas ise toime tulla keerulistes olukordades.

KOOLITUS AUTISLIK NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA (ATH) LAPS KOOLIS/LASTEAIAS
Koolitusel on fookuses autistlik ning ATH laps koolis/lasteaias – tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Diagnooside olemus ja mõistmine. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide töötajatel aidata kaasa autistliku ja ATH lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi/ATH teemadel.