Koolitusprogramm “Tugiisiku baaskoolitus”

1. moodul 21 ja 28.september 2023
2. moodul 12-13.oktoober 2023
3. moodul 1-2.november 2023
4. moodul 29-30.november
 2023
Olles läbinud 4 moodulit on inimene valmis alustama tugiisiku tööd. Selle käigus omandab esmased teadmised kogu töö kohta.

KOOLITUSE INFO:
– programm oosneb 4 moodulist, 8 koolituspäevast;
– olles läbinud 4 moodulit on inimene valmis alustama tugiisiku tööd. Selle käigus omandab esmased teadmised kogu töö kohta;
– väljaõpppesse saab liituda peale koolituse “Stardipakett tugiisiku tööks” läbimist;
– koolitus sobib lisaks tugiisikutele ka lapsevanematele ja lasteaiaõpetajatele, kooliõpetajatele ja huviringide juhendajatele, kes igapäevaselt puutuvad kokku lastega;
– koolitajad on Ivica Mägi, Jelena Petriläinen ja Sille Hiiesoo;
– koolituse kogumaht 48 akadeemilist tundi.

1. moodul
“Autistlik ning ATH laps”

• Mis on aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja autism
● ATH-le ja autismile iseloomulikud häired
● ATH ja autistlik laps grupis
● ATH ja autistliku lapse märkamine ja parimal viisil toetamine
● Lapse individuaalsuste kaardistamine ja analüüs
● Meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ja autistlikku last
● Pedagoogi, spetsialisti ning lapsevanema roll ja võimalused lapse toetamisel
● Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH ja autismi teemadel
● Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood

2. moodul
“Tugiisiku töö”

Tugiisiku roll ja võimalused lapse toetamisel
• Koostöö lapse perega ja vanematega
• Tugiisiku isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras
• Ennast säästev töö ning motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega
• Tugiisiku töö lapse, pere ja õpetajate ning teiste spetsialistide vaatenurgast
• Levinud probleemteemad ja nende võimalikud lahendused
• Enesekehtestamine ja eneseväljendamine
• Nõustamise alused
• Eneseregulatsioon ja motivatsioon
• Supervisioon
• Kogemuslood, juhtumite analüüsid, praktilised näited

3. moodul
“Iseenda toetamine, võrgustik”
– Nõustamise alused
– Eneseregulatsioon ja motivatsioon
– Supervisioon
– Kogemuslood, juhtumite analüüsid, praktilised näited

4. moodul
“Lapse probleemne käitumine ja emotsioonid”

• Lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine
• Mis on tunnete ja emotsioonide taga
• Autistliku ja ATH lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine
• Autistliku lapse toetamine ja arendamine
• Probleemne käitumine ja „valed tunded“, mis on selle taga ja kuidas neid korrigeerida
• Kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist
• Tugevad emotsioonid ja autistlikul ning ATH lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek
• Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele
• Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus
• Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood

AJAKAVA:
Kõikide koolituspäevade ajakava:
10:15-15:30 Koolitus (sisse jääb 2 pausi)

OSALUS:
Kuni 20.august 2023 EARLY BIRD HIND – 584eur (73eur/päev)
21.august kuni 10.september SOODUSHIND – 792eur (99eur/päev)
alates 11.septembrist TAVAHIND – 1272 eur (159eur/päev)
Osalustasu on võimalik maksta moodulitena.