Nõustamised

Ivica Mägi Autismikoolis on võimalik endale broneerida aeg individuaalsele nõustamisele. Nõustamisi viivad läbi oma ala spetsialistid ning Autismikooli koolitajad ja nõustajad.

Ivica Mägi nõustamised:

BRONEERI AEG NÕUSTAMISELE SIIN: NÕUSTAMINE

 Teemad, mille osas Ivica Mägi ootab nõustamistele ja konsultatsiooni:
- lapse probleemne käitumine (ei pea üldse olema diagnoosiga seotud), selle tagamaad ja võimalikud lahendused;
- autismi ja ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) laste käitumuslikud ja  sotsiaalsed teemad ning kogu asjaajamine seoses lapse erivajadusega;
- laste arengukriisid (3-aastase, teismelise jt) - mis need on ja lapsevanema oskused mõista ja toetada last;
- sotsiaalpedagoogiline nõustamine, lasteaia ja kooliga seotud teemad;
- lapsevanema enda toimetulek kui peres kasvab erivajadusega või keeruline laps;
- õed-vennad ja igapäevane toimetulek pereelus kui peres kasvab erivajadusega või keeruline laps;
- sotsiaalsete oskuste õpetamine lapsele;
- lapse ja enda emotsioonide mõistmine ja tema toetamine;
- tugiisiku ja teraapiate leidmine lapsele;
 - juhtumitööd ja nõustamised lasteaedade ja koolide õpetajatele kui  rühmas või klassis on erivajadusega või keerulisem laps,  koolikiusamisjuhtumid jms
- tugiisikutele töönõustamine ja konsultatsioon
 - lapsevanema, õpetaja, tugiisiku "oma tassi täitmine" olukorras, kus  oled tihedalt seotud erilise lapse toetamisega - kuidas üldse seda teha?
jt teemad, mis on seotud lapse arenguga - nii erivajadusega laps kui ka lihtsalt keerukama käitumise-olemisega laps;
- paarisuhte teemad.

Hind:
- Individuaalnõustamine lapse teemal: 1 või 2 (nt. ema ja isa) osalejat, hind 45eur/h. Tasuda saab arvega või sularahas.
- Paarisuhte nõustamine: 1 või 2 osalejat, hind 55 eur/h. Tasuda saab arvega või sularahas.
Aja broneerimiseks on vajalik kindlasti eelnev registreerimine.

BRONEERI AEG NÕUSTAMISELE SIIN: NÕUSTAMINE
Vaba aeg saadetakse e-posti teel ning sellega kinnitatakse broneering.

Nõustamised toimuvad meie keskuses Tallinnas, Meistri 22 (Meistri Ärikeskus). Samuti on võimalik teha nõustamine Skype vahendusel. 

Lisaks on võimalik ka nõustamine läbi viia kliendi juures lasteaias, koolis. Selleks küsi hinnapakkumist autismikool@autismikool.ee.


 

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse (Autismikool) üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest  noorem on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes sotsiaalpedagoogika- ja lastekaitse erialal,  pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks  on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega  lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel  igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel  koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.