Nõustamised

Ivica Mägi Autismikoolis on võimalik endale broneerida aeg individuaalsele nõustamisele. Nõustamisi viivad läbi oma ala spetsialistid ning Autismikooli koolitajad ja nõustajad.

Ivica Mägi nõustamised:

 Teemad, mille osas Ivica Mägi ootab nõustamistele ja konsultatsiooni:
- lapse probleemne käitumine (ei pea üldse olema diagnoosiga seotud), selle tagamaad ja võimalikud lahendused;
- autismi ja ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) laste käitumuslikud ja  sotsiaalsed teemad ning kogu asjaajamine seoses lapse erivajadusega;
- laste arengukriisid (3-aastase, teismelise jt) - mis need on ja lapsevanema oskused mõista ja toetada last;
- sotsiaalpedagoogiline nõustamine, lasteaia ja kooliga seotud teemad;
- lapsevanema enda toimetulek kui peres kasvab erivajadusega või keeruline laps;
- õed-vennad ja igapäevane toimetulek pereelus kui peres kasvab erivajadusega või keeruline laps;
- sotsiaalsete oskuste õpetamine lapsele;
- lapse ja enda emotsioonide mõistmine ja tema toetamine;
- tugiisiku ja teraapiate leidmine lapsele;
 - juhtumitööd ja nõustamised lasteaedade ja koolide õpetajatele kui  rühmas või klassis on erivajadusega või keerulisem laps,  koolikiusamisjuhtumid jms
- tugiisikutele töönõustamine ja konsultatsioon
 - lapsevanema, õpetaja, tugiisiku "oma tassi täitmine" olukorras, kus  oled tihedalt seotud erilise lapse toetamisega - kuidas üldse seda teha?
jt teemad, mis on seotud lapse arenguga - nii erivajadusega laps kui ka lihtsalt keerukama käitumise-olemisega laps.

Nõustamise hind on 35 EUR, tasuda saab sularahas ja arvega.
Aja broneerimiseks on vajalik kindlasti eelnev registreerimine autismikool@autismikool.ee e-mailile.

Nõustamise ajad leiate meie Facebooki lehelt - Facebook Ivica Mägi Autismikool 
Juhul, kui Teil pole Facebooki kontot, saatke nõustamise soov emaili teel.

Nõustamised toimuvad üldjuhul Autismikooli tegevuskeskuses Rocca al Mares, Vabaõhumuuseumi tee 1, 4.korrus kuid vajaduse korral saab nõustamist läbi viia ka kliendi juures lasteaias, koolis kuid siis peab arvestama pikema ajamahuga.

 

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse (Autismikool) üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest  noorem on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes sotsiaalpedagoogika- ja lastekaitse erialal,  pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks  on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega  lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel  igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel  koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.