Nõustamised

Ivica Mägi Autismikoolis on võimalik endale broneerida aeg individuaalsele nõustamisele. Nõustamisi viivad läbi oma ala spetsialistid ning Autismikooli koolitajad ja nõustajad.

Ivica Mägi nõustamised:

 Teemad, mille osas Ivica Mägi ootab nõustamistele ja konsultatsiooni:
- lapse probleemne käitumine (ei pea üldse olema diagnoosiga seotud), selle tagamaad ja võimalikud lahendused;
- autismi ja ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) laste käitumuslikud ja  sotsiaalsed teemad ning kogu asjaajamine seoses lapse erivajadusega;
- laste arengukriisid (3-aastase, teismelise jt) - mis need on ja lapsevanema oskused mõista ja toetada last;
- sotsiaalpedagoogiline nõustamine, lasteaia ja kooliga seotud teemad;
- lapsevanema enda toimetulek kui peres kasvab erivajadusega või keeruline laps;
- õed-vennad ja igapäevane toimetulek pereelus kui peres kasvab erivajadusega või keeruline laps;
- sotsiaalsete oskuste õpetamine lapsele;
- lapse ja enda emotsioonide mõistmine ja tema toetamine;
- tugiisiku ja teraapiate leidmine lapsele;
 - juhtumitööd ja nõustamised lasteaedade ja koolide õpetajatele kui  rühmas või klassis on erivajadusega või keerulisem laps,  koolikiusamisjuhtumid jms
- tugiisikutele töönõustamine ja konsultatsioon
 - lapsevanema, õpetaja, tugiisiku "oma tassi täitmine" olukorras, kus  oled tihedalt seotud erilise lapse toetamisega - kuidas üldse seda teha?
jt teemad, mis on seotud lapse arenguga - nii erivajadusega laps kui ka lihtsalt keerukama käitumise-olemisega laps.

Individuaal nõustamine : 1 või 2 (nt. ema ja isa) osalejat, hind 45eur/h. Tasuda saab arvega või sularahas.
Aja broneerimiseks on vajalik kindlasti eelnev registreerimine autismikool@autismikool.ee e-mailile.

Nõustamised toimuvad meie keskuses Tallinnas, Vabaõhumuuseumi tee 1. Samuti on võimalik teha nõustamine Skype vahendusel. 

 Lisaks on võimalik ka nõustamine läbi viia kliendi juures lasteaias, koolis. Selleks küsi hinnapakkumist autismikool@autismikool.ee.


 

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse (Autismikool) üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest  noorem on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes sotsiaalpedagoogika- ja lastekaitse erialal,  pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks  on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega  lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel  igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel  koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.