Koolitused


IVICA MÄGI AUTISMIKOOLI KOOLITUSKALENDER 

TUTVU MEIE VENE KEELSTE KOOLITUSTEGA SIIN

IVICA MÄGI AUTISMIKOOL ON TÖÖTUKASSA PARTNER
MEIE KOOLITUSED TÖÖTUKASSA LEHELT LEIATE SIIT: TÖÖTA JA ÕPI

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUNNETE MÕISTMINE JA EMOTSIONAALSE ARENGU TOETAMINE
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid  väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid,  miks autistlik  ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste  võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

LAPSE AJU ARENG JA ERINEVAD KÕRVALEKALDED
Kohtumisel räägime, milline on lapse aju varane areng ning mida laps terveks arenguks ja kasvamiseks vajab:
- Kindlasti on üheks teemaks lapse areng läbi lähisuhete - kiindumussuhe ja peresuhted;
- Arutame, millised on erinevad arenguaknad ehk millises vanuses on ootuspärane, et teatud oskused on omandatud;
- Vestleme erinevate kõrvalekallete ja puuduste üle - mida teame erinevatest uuringutest erivajadusega lapse aju arengu kohta ning kui suurel määral mõjutab kulgu keskkond, kasvatus, arendustegevus ja lähisuhted.

AUTISLIKU NING ATH LAPSE EMOTISOONID JA PROBLEEMNE KÄITUMINE - JÄTKUKOOLITUS
Koolituse fookuses on autistliku ja ATH lapse emotisoonid ning probleemne käitumine - lahendused  probleemsetele olukordadele: selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.

AUTISTLIKU JA AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolituse keskpunktis on autistliku ja ATH lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

TÖÖTUBA - AUTISTLIKU JA ATH LAPSE RUTIINID, PLAANID JA VISUAALNE TOETAMINE
Teemad mida läbitakse:
- Miks on rutiin lapsele vajalik ja kuidas seda luua?;
- Päevaplaanid ja nende koostamine;
- Rutiinide visualiseerimine;
- Piltide, skeemide, plaanide kasutamine töös lastega.

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS - III OSA
Koolituse fookuses on tõhus suhtlemine tugiisiku töös, lapse seksuaalse arengu toetamine ning arengukriisid lapse elus

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE SEKSUAALSE ARNEGU TOETAMINE
Koolitusel on fookuses kes on autistlik ja aktiivsus- ning tähelepanuhäirega(ATH) laps, mis siis inimesega toimub. Autismi ja ATH mõju lapse elus  – üleüldiselt, sõprus- ja  lähedussuhted. Autisliku ja ATH lapse erinevate emotsioonide mõju talle endale ja teistele. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides. Juhtumiarutelud, laste peamised seksuaalprobleemid