Koolitused


IVICA MÄGI AUTISMIKOOLI KOOLITUSKALENDER 

TUTVU MEIE VENE KEELSTE KOOLITUSTEGA SIIN

IVICA MÄGI AUTISMIKOOL ON TÖÖTUKASSA PARTNER
MEIE KOOLITUSED TÖÖTUKASSA LEHELT LEIATE SIIT: TÖÖTA JA ÕPI

AUTISM JA AGRESSIIVSUS - PRAKTILISED TOIMETULEKU VÕIMALUSED
Teoreetilist poolt agressiivsusega toimetulekust:
- mis on selle tekkepõhjused;
- kuidas on seda võimalik ennetada;
- mis aspektid peavad olema läbimõeldud, puutudes kokku agressiivsusega (ruum, abikutsumise võimalused jne);
- sekkumiste juriidiline pool – eelkõige tugiisikutele mõeldes, kes võivad end veidi ebakindlalt tunda;
- ohud, mida peidab endas füüsiline sekkumine (nii kliendist lähtuvad, kui ka sekkumisest tulenevad).
Praktiline/füüsiline pool:
- tehnikad inimese liigutamiseks/abistamiseks (kuidas teda liikumisel suunata, kuidas tõsta, nii maast, toolilt, diivanilt);
- mõned näpunäited tema riietamisel, kui see probleeme valmistab (saabaste jalgapanek, joped, pluusid jne);
- sekkumine ohtliku käitumise puhul (enda kaitsmine; kliendi autoagressiooni peatamine; kuidas astuda vahele, kui klient ohustab kolmandat osapoolt; jpm.)

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE PROBLEEMNE KÄITUMINE
Koolituse fookuses  ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid

AUTISTLIK LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS
Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE NING LAPSE EMOTSIOONID
Esimesel päeval on koolituse keskpunktis autistliku ja ATH lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.
Teisel koolituse päeval on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel

AUTISTLIK NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS HAMBARAVIS
Koolitus annab hambaarstidele ja hambaravi õdedele baasteadmised kuidas parimal viisil toetada autistliku ja ATH diagnoosiga last hambaravis. Milliseid teadmisi ja praktilisi nippe on hea omada, et ravi sujuks edukalt. Kuidas hambaravi viia läbi last traumeerimata ning samas selliselt, et vajalik saaks siiski tehtud.
Esimesel koolituspäeval on keskmeks teemas autistlik laps hambaravis ning teisel päeval on fookusel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps hambaravis

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega

AUTISMI NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE OLEMUS NING KUIDAS TEGELEDA LAPSE PROBLEEMSE KÄITUMISEGA
Koolituse fookuses on autismi ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus. Keskendutakse ATH ja autistliku lapse probleemsele käitumisele ja lahendustele probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid