Koolitused


IVICA MÄGI AUTISMIKOOLI KOOLITUSKALENDER 

  • Kõik kalendris olevad koolitused tomuvad Ivica Mägi Autismikoolis (Meistri 22, Tallinn), kui ei ole koolituse juurde märgitud teisiti
  • Tutvu meie õppekorralduse aluste dokumendiga - Õppekorralduse alused


TÖÖTUBA - AUTISTLIKU JA ATH LAPSE RUTIINID, PLAANID JA VISUAALNE TOETAMINE
Teemad mida läbitakse:
- Miks on rutiin lapsele vajalik ja kuidas seda luua?;
- Päevaplaanid ja nende koostamine;
- Rutiinide visualiseerimine;
- Piltide, skeemide, plaanide kasutamine töös lastega.

TÖÖTUBA - KUIDAS TOETADA KOOLI ALUSTAVAT AUTISTLIKKU LAST
Koolitusel käsitletakse teemasid, mis on seotud sellega, kui üks väike autistlik laps alustab kooliteed:
- kuidas teda selles uues alguses paremini toetada ja aidata;
- mida peab toetaja teadma ja arvesse võtma;
- tugisiiku vajadus ja roll koolis;
- suhtlemine klassikaaslastega ja nende vanematega;
- kuidas teistele rääkida lapse eripäradest;
- õpetaja ja lapsevanema koostöö;
- praktilised meetodid ja näpunäited ning kogemuslood.

AUTISTLIKU LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolituse keskpunktis on autistliku lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemal

RASKETE TUNNETE JA KÄITUMISEGA LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolitusel on fookuses raskete tunnete ja käitumisega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks inimene need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel

AUTISTLIK NING ATH LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS
Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa  autistliku ja ATH lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel

AUTISTLIKU NING ATH LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

AUTISTLIKU NING ATH LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega

AUTISTLIKU NING ATH LAPSE PROBLEEMNE KÄITUMINE JA EMOTSIOONID
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine. Vaatleme mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel. Koolituse käigus on fookuses ka ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid

AUTISTLIKU NING ATH LAPSE TOITUMISE ERIPÄRAD JA TOETAMINE TOITUMISTERAAPIAGA
Koolitusel on fookuses autistliku ning ATH lapse toitumise eripärad ja toetamine toitumisteraapiaga:
- Miks räägime autismi ja ATH puhul üldse toitumisest;
- Millest üldse alustada autismi ja ATH puhul, kui vaatame toitumisteraapia poole;
- Erinevate dieetide ülevaade: gluteen ja gluteenivaba dieet, kaseiin ja kaseiinivaba dieet, laktoos ja laktoosivaba dieet jms;
- Probleemid dieetide rakendamisel;
- Praktilised näited ja lood

AUTISTLIK LAPS JA REISIMINE
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning reisimine. Jagatakse praktilisi nõuandeid ja kogemuslugusid

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE PROBLEEMNE KÄITUMINE
Koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid

TÖÖTUBA - AUTISTLIK LAPS JA HUVIRINGID
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning huviringid. Jagatakse praktilisi nõuandeid ja kogemuslugusid