Koolitused


IVICA MÄGI AUTISMIKOOLI KOOLITUSKALENDER 

AUTISTLK JA AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS - MÄRKAMINE, MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolitusel on fookuses autistlik ja aktiivsus- ja tähelepanuhäirgea (ATH) laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistlikku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa erilise lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi ning ATH teemadel

AUTISTLIKU NING ATH LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega

AUTISTLIK LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS - MÄRKAMINE, MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistlikku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUNNETE MÕISTMINE JA EMOTSIONAALSE ARENGU TOETAMINE
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid,  miks autistlik  ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste  võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS - MÄRKAMINE, MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirgea (ATH) laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa erilise lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH teemadel

TÖÖTUBA VENE KEELES - AUTISTLIKU LAPSE RUTIINID
Teemad mida läbitakse:
- Miks on rutiin lapsele vajalik ja kuidas seda luua?;
- Päevaplaanid ja nende koostamine;
- Rutiinide visualiseerimine;
- Piltide, skeemide, plaanide kasutamine töös lastega

TÖÖTUBA VENE KEELES - TUGIISIK AUTISTLIKU LAPSE TOETAJANA
Töötoa fookuses on tugiisik ning kuidas saab tugiisik parimas viisil olla autistliku lapse toetaja

 AUTISTLIKU NING ATH LAPSE EMOTSIOONIND JA PROBLEEMNE KÄITUMINE
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine. Vaatleme mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel. Koolituse käigus on fookuses ka ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid

AUTISTLIKU NING ATH LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS - II OSA
Koolitusel on fookuses tugiisikutele vajalikud teadmised ja meetodid, mis toetavad töötamist autistliku lapsega. Käesoleval koolitusel keskendume peamiselt autismist tulenevate probleemkäitumiste lahendamiste meetoditele, lapse emotsionaalse arengu toetamisele ning erinevatest teraapiatest tulenevate meetodite õppimisele, mida saab tugiisik kasutada igapäevatöös

AUTISTLIKU NING ATH LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS - III OSA
Koolitusel on fookuses tugiisikutele vajalikud teadmised ja meetodid, mis toetavad töötamist autistliku lapsega

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE PROBLEEMNE KÄITUMINE
Koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid