Koolitused


IVICA MÄGI AUTISMIKOOLI KOOLITUSKALENDER 

TUTVU MEIE VENE KEELSTE KOOLITUSTEGA SIIN

IVICA MÄGI AUTISMIKOOL ON TÖÖTUKASSA PARTNER
MEIE KOOLITUSED TÖÖTUKASSA LEHELT LEIATE SIIT: TÖÖTA JA ÕPI

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega

Ребёнок с СДВГ – понимание и поддержка
Kлючевой темой на этом семинаре являются необходимые базовые знания, которые требуются в процессе работы с детьми у которых диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в учебных заведениях, различных социальных учереждениях, у семьи дома, а также в других местах. Особое внимание сфокусировано на возможностях поддержки и развития такого ребёнка. Рассматриваются такие темы как что такое СДВГ, особенности детей с СДВГ, проблемное поведение таких деток, даются начальные знания в психологии общения, а также даются практические рекомендации для работы с ребёнком СДВГ

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUNNETE MÕISTMINE JA EMOTSIONAALSE ARENGU TOETAMINE
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid  väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid,  miks autistlik  ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste  võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel

AUTISLIK NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS
Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa  autistliku ja ATH lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega  autismi teemadel

TÖÖTUBA - AUTISTLIK NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIEGA LAPS ÕPPEKÄIGUL
Õppetöö (lasteaias, koolis) osa on õppekäigud erinevatesse kohtadesse nt teater, kino, loodusmatkad, spordipäevad, muuseumikülastused, tegevuskeskused jne.
Kui klassis on autislik/ATH laps, siis on oluline, et me teaksime millelle keskenduda, kuidas ettevalmistuda ja mida üldse teha, et need õppekäigud sujuksid kõigile turvaliselt, toredalt ja õppetööd toetavana.
Koolitusel on fookuses:
- milliste eripäradega peaks arvestama kui planeerime või juba viime ellu õppekäikusid ja kaasas on autistlik/Ath laps;
- mida peaks õpetaja, õppekäigu juhendaja, kaasas olev lapsevanem vm teadma, ette valmistama, et õppekäigust kujuneks tõesti eesmärgistatud tegevus, mis oleks kõigile tore ja turvaline;
- millised on riskikohad ja kuidas neid ennetada või nendesse sekkuda;
- millest võivad õppekäigul tekkida probleemsed käitumused ja mida sel juhul teha, et toetada kõiki lapsi sh autistlikku/ath ja ka ennast;
- juhtumiarutelud.

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS - V OSA
Koolituse fookuses on motivatisoon ja lapse aju varane areng ning mida laps terveks arenguks ja kasvamiseks vajab

LAPSE AJU ARENG JA ERINEVAD KÕRVALEKALDED
Kohtumisel räägime, milline on lapse aju varane areng ning mida laps terveks arenguks ja kasvamiseks vajab

Ребёнок с РАС или СДВГ в учебном заведении
Kлючевой темой на этом семинаре являются необходимые базовые знания, которые требуются в процессе работы с детьми у которых диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или аутизм (РАС) в учебных заведениях, различных социальных учереждениях, у семьи дома, а также в других местах. На повестке дня проблемные ситуации, которые могут возникнуть у ребёнка с  такими диагнозами. Ведётся разговор о возможностях, как лучше работникам учебных заведений  помочь такому ребёнку учиться и развиваться. Даются советы как общаться с другими детьми и родителями на тему РАС и СДВГ

AUTISTLIKU NING ATH LAPSE PROBLEEMNE KÄITUMINE
Koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid

AUTISTLIK NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS HAMBARAVIS
Koolitus annab hambaarstidele ja hambaravi õdedele baasteadmised kuidas parimal viisil toetada autistliku ja ATH diagnoosiga last hambaravis. Milliseid teadmisi ja praktilisi nippe on hea omada, et ravi sujuks edukalt. Kuidas hambaravi viia läbi last traumeerimata ning samas selliselt, et vajalik saaks siiski tehtud.
Esimesel koolituspäeval on keskmeks teemas autistlik laps hambaravis ning teisel päeval on fookusel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps hambaravis

AUTISTLIKU LAPSE KÕNE TOETAMINE
Koolitusel on fookuses autistliku lapse kõne arengu mõistmine ja toetamine. Käsitletakse kõne ja suhtlemise arengut ning autismi mõju nendele. Vaatleme autistliku lapse enda ja lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse kõne arengu toetamisel