VENE KEELES - AUTISLIK NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS

N 20. juuni 10:00

Meistri Ärikeskus - Meistri 22, Tallinn


Kutsume Teid koolitusele "Autistlik ning aktiivskus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis"

Toimumisaeg: 20.juuni 2019
Koolitaja: Jelena Petriläinen

Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa  autistliku ja ATH lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega  autismi teemadel.  

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda lasteaias või koolis käiva autistliku/ATH lapsega;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab lasteaias või koolis käiv autistlik/ATH laps;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism või ATH ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Registreerimine:
Osalustasu on 55 EUR.
Registreerimise tähtaeg on 16.juuni 2019.
Registreerimiseks saada sooviavaldus e-postile autismikool@autismikool.ee koos osaleja nime ning kontaktandmetega.
Registreerimine kinnitataksee-posti teel. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustus:
Kohvipauside ajal on ühislaual kohv, tee, küpsised ning kommid.
Ühislauale võib kaasa võtta enda soovil suupisteid.

Ajakava:
10:00-15:15 (selle sees on kaks kohvipausi)

Koolituse pikkus on 6 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused e-posti teel kahe nädala jooksul.

Juhul, kui Teil on küsimusi koolituse osas või probleeme registreerimisega, siis võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee.

Koolitaja:
Jelena Petriläinen on meie Autsismikooli koolitaja. Jelena on üle 4 aasta olnud Ivica Mägi kaaskoolitaja ning koolitab autismi ja ATH laste toetamise baaskoolitusprogramme eest ja vene keeles. Lisaks on Jelena autistliku lapse ema

Приглашаем вас на практический семина «Ребёнок с аутизмом и/или с синдром дефицитавнимания и гиперактивности в школе»

Время проведения семинара: 20.06.2019 с 10.00 до 15.15
Семинар проводт: Елена Петриляйнен

Kлючевой темой на этом семинаре ребёнок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и/или аутизмом в школе и его поддержка в этом учебном заведении. На повестке для проблемные ситуации, которые могут возникнуть в этом возрасте и как понимать такого ребёнка более хорошо, чтобы развивать и поддерживать его.  Ведётся разговор о возможностях, как лучше работникам школ помочь такому ребёнку учиться и развиваться. Даются советы как общаться с другими детьми и родителями на тему аутизма и СДВГ.

На семинар приглашаются:
-   директора школ, учителя и помощники учителей, а также и другие работники, кто соприкасается с детьми с аутизмом и/или СДВГ и желает узнать о них больше,
-    опорные лица, кто уже работает или же желают начать работать в школе с таким ребёнком,
-    родители, чей ребёнок ходит в школу,
-    работники местных самоуправлений и другие специалисты, чья деятельность связана с детьми, имеющими диагнозы аутизм и/или СДВГ и кому требуется больше информации, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности и аутизм, его характерные черты  и как помочь семье, которая воспитывает такого ребёнка и самуму ребёнку.

Оплата за семинар и регистрация:
Стоимость семинара 55 €
Для регистрации на семинар, а также для выставления счёта просим прислать имя и фамилию участника, его контактные данные и данные плательщика на электронный адрес autismikool@autismikool.ee. Подтверждение об участии в семинаре будет выслано на электронную почту.
Зарегистрироваться можно до 17.06.2019 г. Количество мест ограничено!

Питание:
Во время пауз предлагается кофе, вода и печенье. Также участники могут взять и с собой какие-то угощения. Обед можно взять с собой и покушать на месте или сходить в ближайшие кафе, которые находятся в в здании Meistri Ärikeskus, Meistri 22, Haabersti в Таллине:
Cafe Lyon https://cafelyon.ee & 22resto https://22resto.ee

Программа:
9.45 Встреча и регистрация участников
10.00-11.30 Обучение
11.30-11.45 Пауза
11.45-13.15 Обучение
13.15-13.45 Пауза на обед
13.45-15.15 Обучение

Объём семинара 6 академических часов. По окончанию семинара участники получают дипломы по электронной почте в течении двух недель.

В случае если у вас есть вопросы по семинару или проблемы с регистрацией, то обязательно свяжитесь с нами по электронной почте autismikool@autismikool.ee.

Ведущая практического семинара:
Елена Петриляйнен является ведущей семинаров в школе аутизма Ivica Mägi уже четвёртый год. Елена проводит базовые семинары на тему детей с аутизмом и синдром дефицита внимания и гиперактивности на русском и эстонских языках. У Елены в семье подрастает ребёнок с аутизмом.