TÖÖTUBA - KUIDAS TOETADA KOOLI ALUSTAVAT AUTISTLIKKU LAST

E 07. september 13:00

Ivica Mägi Autismikool - Meistri 22, Tallinn (Meistri Ärikeskus)


Kutsume Teid töötoa sessioonile "Kuidas toetada kooli alustavat autistlikku last"

Toimumisaeg: 7.september 2020, kell 13:00-16:00
Koolitaja: Ivica Mägi

Pildiotsingu hasartmängumaksu nõukogu tulemus
Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

Koolitusel käsitletakse teemasid, mis on seotud sellega, kui üks väike autistlik laps alustab kooliteed:
- kuidas teda selles uues alguses paremini toetada ja aidata;
- mida peab toetaja teadma ja arvesse võtma;
- tugisiiku vajadus ja roll koolis;
- suhtlemine klassikaaslastega ja nende vanematega;
- kuidas teistele rääkida lapse eripäradest;
- õpetaja ja lapsevanema koostöö;
- praktilised meetodid ja näpunäited ning kogemuslood.

Õpiväljundid:
- Osaleja on saanud baasteadmised autismist ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirest – oskab sellel teemal arutleda ning selgitada, mis see täpselt on;
- Teab millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, mõista ja suhelda autistliku ning ATH lapsega;
- Teab, mis roll on tugiisikul, kuidas suhelda kooliperega ja mida peab arvesse võtma kooli alustava lapsega;
- Omab praktilisi teadmisisi kuidas toetada kooli alustavat autistlikku last parimal võimalikul viisil;

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad ning pereliikmed, kelle peres on kooliteed alustav autistlik laps;
- koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda kooli mineva autistliku lapsega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel on kokkupuuteid kooliteed alustava autistlikku lapsega.

Registreerimine:
 Osalustasu on 10 EUR (tavahind 32 EUR): 
- soodushind kehtib lapsevanematele, pereliikmetele ning tugiisikutele, kes tasuvad koolituse eest ise 
Registreerimise tähtaeg on 5.september 2020
Registreerimiseks tuleb täita ära antud vorm: REGISTREERIMINE KOOLITUSELE
Registreerimine kinnitataksee-posti teel. Kohtade arv on piiratud!

Ajakava:
13:00-16:00 Koolitus (sisse jääb väike paus)

Töötoa läbimise tõend:
Töötoa pikkus on 3 akadeemilist tundi. Ivica Mägi Autistmikooli tõend väljastatakse igale osaleja koolituse lõppedes.
Õpiväljundeid hinnatakse koolituse lõppedes vestlusringis küsimustega.

Juhul, kui Teil on küsimusi koolituse osas või probleeme registreerimisega, siis võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.