TÖÖTUBA - AUTISTLIKU JA ATH LAPSE RUTIINID, PLAANID JA VISUAALNE TOETAMINE

R 04. september 10:00

Ivica Mägi Autismikool - Meistri 22, Tallinn (Meistri Ärikeskus)


Kutsume Teid töötoa sessioonile "Autistliku ja ATH lapse rutiinid, plaanid ja visuaalne toetamine"

Toimumisaeg: 4.september 2020, kell 10:00-13:00
Koolitaja: Ivica Mägi

Pildiotsingu hasartmängumaksu nõukogu tulemus
Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

Teemad mida läbitakse:
- Miks on rutiin lapsele vajalik ja kuidas seda luua?;
- Päevaplaanid ja nende koostamine;
- Rutiinide visualiseerimine;
- Piltide, skeemide, plaanide kasutamine töös lastega.

Õpiväljundid:
- Osaleja on saanud baasteadmised autismist ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirest – oskab sellel teemal arutleda ning selgitada, mis see täpselt on;
- Teab millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, mõista ja suhelda autistliku ning ATH lapsega;
- Teab, mis tähtsus on rutiinidel, plaanidel;
- Omab praktilisi teadmisi kuidas last visuaalselt toetada.

Osalema on oodatud:
- Autistliku ja ATH lapse pereliikmed/lähedased;
- Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistliku või ATH lapsega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
- Koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismi- ja ATH valdkonnaga.

Registreerimine:
Osalustasu on 10 EUR (tavahind 32 EUR): 
- soodushind kehtib lapsevanematele, pereliikmetele ning tugiisikutele, kes tasuvad koolituse eest ise 
Registreerimise tähtaeg on 2.september 2020
Registreerimiseks tuleb täita ära antud vorm: REGISTREERIMINE KOOLITUSELE
Registreerimine kinnitataksee-posti teel. Kohtade arv on piiratud!

Ajakava:
10:15-13:00 Koolitus (sisse jääb väike paus)

Töötoa läbimise tõend:
Töötoa pikkus on 3 akadeemilist tundi. Ivica Mägi Autistmikooli tõend väljastatakse igale osaleja koolituse lõppedes.
Õpiväljundeid hinnatakse koolituse lõppedes vestlusringis küsimustega.

Juhul, kui Teil on küsimusi koolituse osas või probleeme registreerimisega, siis võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.