TARTUS - AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE PROBLEEMNE KÄITUMINE

N 30. mai 12:00

Tartu Rajaleidja Keskus - Tähe 4, Tartu


Kutsume Teid kahepäevasele koolitusele Tartus "Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse probleemne käitumine".

Toimumisaeg: 30.-31.mai 2019
Koolitaja: Ivica Mägi

Koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.

Koolitusel saab osaleda mõlemal päeval või enda valikul ühel päeval. Ainult teisel päeval osalemine eeldab eelnevalt Ivica Mägi Autismikooli koolituse läbimist (näiteks "Autistliku või ATH lapse mõistmine ja toetamine", "Autistlik ja ATH laps koolis/lasteias", jms).

Osalema on oodatud:
- autistliku ja ATH lapse pereliikmed/lähedased;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistliku või ATH lapsega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
- koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismi- ja ATH valdkonnaga.

Registreerimine:
Osalustasu on ühel päeval 55 EUR ja kahel päeval 85 EUR.
Registreerimise tähtaeg on 27.mai 2019.
Registreerimiseks saada sooviavaldus e-postile autismikool@autismikool.ee koos osaleja nime ning kontaktandmetega.
Registreerimine kinnitataksee-posti teel. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustus:
Kohvipauside ajal on ühislaual kohv, tee, küpsised ning kommid.
Ühislauale võib kaasa võtta enda soovil suupisteid.

Ajakava:
Esimesel päeval 12:00-17:00 Koolitus (sisse jäävad kohvipausid) ja teisel päeval kell 10:00-15:00.

Koolituse pikkus on 6 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused e-posti teel kahe nädala jooksul.

Juhul, kui Teil on küsimusi koolituse osas või probleeme registreerimisega, siis võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.