SAAREMAAL JÄTKUKOOLITUS - AUTISTLIKU NING ATH LAPSE PROBLEEMNE KÄITUMINE JA EMOTSIOONID

T 22. september 12:00

Saaremaa - Koht täpsustub


Kutsume Teid jätkukoolitusele Saaremaal "Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse probleemne käitumine ja emotsioonid"

Toimumisaeg: 22.-23.september 2020
Koolitaja: Ivica Mägi

Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine. Vaatleme mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel. Koolituse käigus on fookuses ka ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid

NB! Koolitusel osalemiseks peab olema eelnevalt läbitud mõni Autismikooli koolitus (nt "Autistliku ning ATH lapse mõistmine ja toetamine", "Autistlik ning ATH laps lasteaias ja koolis", "Autistliku ning ATH lapse tugiisiku baaskoolitus" jms)

Õpiväljundid:
- Osaleja on saanud baasteadmised emotsioonidest ning autistliku ja ATH lapse probleemsest käitumisest;
- Teab millised seosed on emotsioonil ja käitumisel ning miks laps neid loob;
- Teab, millised tagamaad on probleemsel käitumisel ja kuidas on võimalik seda lahendada;
- Omab praktilisi teadmisi kuidas lapse emotisoone ning probleemset käitumist parimal võimalikul viisil toetada ja mõista.

Osalema on oodatud:
- autistliku ning ATH lapse pereliikmed/lähedased;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistliku või ATH lapsega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
- koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismi- ning ATH valdkonnaga

Registreerimine:
Osalustasu on 105 EUR.
Registreerimise tähtaeg on 16.september 2020
Registreerimiseks tuleb täita ära antud vorm: REGISTREERIMINE KOOLITUSELE
Registreerimine kinnitatakse vastuskirjaga. Kohtade arv on piiratud!

Koolitusel osalemiseks peab olema eelnevalt läbitud mõni Autismikooli koolitus (nt "Autistliku ning ATH lapse mõistmine ja toetamine", "Autistlik ning ATH laps lasteaias ja koolis", "Autistliku ning ATH lapse tugiisiku baaskoolitus" jms).

Toitlustus:
Kohvipauside ajal on ühislaual kohv, tee, küpsised ning kommid.
Ühislauale võib kaasa võtta enda soovil suupisteid.

Ajakava:
I päev - 12:00-17:00 (selle sees on kaks kohvipausi)
II päev - 10:00-15:15 (selle sees on kaks kohvipausi)

Koolituse läbimise tõend:
Töötoa pikkus on 12 akadeemilist tundi. Ivica Mägi Autistmikooli tõend väljastatakse igale osaleja koolituse lõppedes.
Õpiväljundeid hinnatakse koolituse lõppedes vestlusringis küsimustega.

Juhul, kui Teil on küsimusi koolituse osas või probleeme registreerimisega, siis võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.