Ребёнок с РАС или СДВГ в учебном заведении

E 20. mai 10:00

Meistri Ärikeskus - Meistri 22, Tallinn


Приглашаем вас на практический семинар «Ребёнок с РАС или СДВГ в учебном заведении» 

Время проведения семинара: 20-21 мая 2019 с 10.00 до 15.15
Место проведения: Meistri Ärikeskus, Meistri 22, Tallinn - Ivica Mägi Autismikool (4-й этаж)


Kлючевой темой на этом семинаре являются необходимые базовые знания, которые требуются в процессе работы с детьми у которых диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или аутизм (РАС) в учебных заведениях, различных социальных учереждениях, у семьи дома, а также в других местах. На повестке дня проблемные ситуации, которые могут возникнуть у ребёнка с  такими диагнозами. Ведётся разговор о возможностях, как лучше работникам учебных заведений  помочь такому ребёнку учиться и развиваться. Даются советы как общаться с другими детьми и родителями на тему РАС и СДВГ. 

На семинар приглашаются:
- директора школ, учителя и помощники учителей, воспитатели и помощники воспитателей, а также и другие работники, кто соприкасается с детьми с РАС или СДВГ и желает узнать о них больше;
- опорные лица, кто уже работает или же желают начать работать с таким ребёнком;
- родители, которые воспитывают ребёнка с этим диагнозом;
- работники местных самоуправлений и другие специалисты, чья деятельность связана с детьми, имеющими диагнозы РАС и/или СДВГ и кому требуется больше информации, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности и аутизм, его характерные черты и как помочь семье, которая воспитывает такого ребёнка и самуму ребёнку.

Оплата за семинар и регистрация:
Стоимость семинара 100 €
Для регистрации на семинар, а также для выставления счёта просим прислать имя и фамилию участника, его контактные данные и данные плательщика на электронный адрес autismikool@autismikool.ee. Подтверждение об участии в семинаре будет выслано на электронную почту.
Зарегистрироваться можно до 17-го мая 2019 г. Количество мест ограничено!

Питание:
Во время пауз предлагается кофе, вода и печенье. Также участники могут взять и с собой какие-то угощения. Обед можно взять с собой и покушать на месте или сходить в ближайшие кафе, которые находятся в в здании Meistri Ärikeskus, Meistri 22, Haabersti в Таллине:
Cafe Lyon https://cafelyon.ee & 22resto https://22resto.ee


Программа:
9.45 Встреча и регистрация участников
10.00-11.30 Обучение
11.30-11.45 Пауза
11.45-13.15 Обучение
13.15-13.45 Пауза на обед
13.45-15.15 Обучение

Объём семинара 6 академических часов. По окончанию семинара участники получают дипломы по электронной почте в течении двух недель.

В случае если у вас есть вопросы по семинару или проблемы с регистрацией, то обязательно свяжитесь с нами по электронной почте autismikool@autismikool.ee.

Ведущая практического семинара: 
Елена Петриляйнен является ведущей семинаров в школе аутизма Ivica Mägi уже четвёртый год. Елена проводит базовые семинары на тему детей с аутизмом и синдром дефицита внимания и гиперактивности на русском и эстонских языках. У Елены в семье подрастает ребёнок с аутизмом.
--
Kutsume Teid koolitusele "Autistlik ning aktiivskus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis"

Toimumisaeg: 20-21.mai 2019 kell 10:00-15:15
Koolitaja: Jelena Petriläinen

Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaiade/koolide töötajatel aidata kaasa autistliku ja ATH lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osalema on oodatud:
- koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi ATH- ja autismivaldkonnaga;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda koolis käiva autistliku/ATH lapsega;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab lasteaias/koolis käiv autistlik/ATH laps;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism või ATH ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Registreerimine:
Osalustasu on 100 EUR.
Registreerimise tähtaeg on 17.mai 2019.
Registreerimiseks saada sooviavaldus e-postile autismikool@autismikool.ee koos osaleja nime ning kontaktandmetega.
Registreerimine kinnitataksee-posti teel. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustus:
Kohvipauside ajal on ühislaual kohv, tee, küpsised ning kommid.
Lõunasööki saab süüa lähistel olevates kohvikutes Cafe Lyon ja 22resto.
Ühislauale võib kaasa võtta enda soovil suupisteid.

Ajakava:
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Kohvipaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus

Koolituse pikkus on 6 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused e-posti teel kahe nädala jooksul.

Juhul, kui Teil on küsimusi koolituse osas või probleeme registreerimisega, siis võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee.

Koolitaja:
Jelena Petriläinen on meie Autismikooli koolitaja. Jelena on üle 4 aasta olnud Ivica Mägi kaaskoolitaja ning koolitab autismi ja ATH laste toetamise baaskoolitusprogramme eest ja vene keeles. Lisaks on Jelena autistliku lapse ema.