AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS - II OSA

E 17. detsember 10:00

LAEV - Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn


Ootame Teid koolitusele “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus – II osa”.

Toimumisaeg: 17.-19. detsember 2018
Koolitajad: Ivica Mägi ja Eda Heinla

Koolitus koosneb kolmest eraldiseisvast koolitusest:
17. detsember kell 10:00 - "Autistliku ja ATH lapse probleemne käitumine"  koolitaja: Ivica Mägi
18. detsember kell 10:00 - "Savitöö kasutamise võimalused autistlike ja ATH lastega"  koolitaja: Eda Heinla
19. detsember kell 10:00 - "Probleemolukorrad tugiisikute töös" koolitaja: Ivica Mägi
KOOLITUSEL VÕIB OSALEDA KÕIGIL KOLMEL PÄEVAL KUI KA KAHEL VÕI AINULT ÜHEL PÄEVAL!

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad;
- koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivate ATH ning autisltike lastega või lasteaias käivate lastega;
- praktiseerivad autistliku ja ATH lapse tugiisikud, kes on läbinud eelnevalt koolituse “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolituse – I osa” või on läbinud mõne muu autismialase baaskoolituse

Osavõtutasu ja registreerimine:
Koolitusel osalemine kolmel päeval on 125 EUR, kahel päeval 100 EUR või ühel päeval 55 EUR
Registreerimise tähtaeg on 15.detsember 2018.
Registreerimiseks saada sooviavaldus e-postile autismikool@autismikool.ee koos osaleja nime ning kontaktandmetega.
Registreerimine kinnitataksee-posti teel. Kohtade arv on piiratud

Toitlustus:
Kohvipauside ajal on ühislaual kohv, tee, küpsised ning kommid.
Ühislauale võib kaasa võtta enda soovil suupisteid.

Ajakava(kõigil kolmel päeval):
10:00-15:00 Koolitus (sisse jäävad kohvipausid)

Koolituse pikkus on kokku kolmel päeval 21 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused e-posti teel kahe nädala jooksul.

Juhul, kui Teil on küsimusi koolituse osas või probleeme registreerimisega, siis võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee.

Koolitajad:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Eda Heinla töötab TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudis,  kunstiteraapiate õppekaval, loovusõpetuse dotsendina  ja Tallinna  Perekeskus, psühholoogina.  2007 aastal lõpetas Bremeni Ülikooli ja TLÜ  täiendkoolituse  „Töö voolimissaviga“ ja alates sellest ajast kasutab  oma   psühholoogi töös peamise  meetodina tööd saviväljal. TLÜ-s õpetab  kunstiteraapia üliõpilastele kursust, mille eesmärgiks on savitöö kui  kunstiterapetulise vahendi  rakendamine lastega ja täiskasvanutega.Järgmised koolitused