AUTISTLIK NING ATH LAPS LASTEAIAS JA KOOLIS

N 24. september 10:15

Ivica Mägi Autismikool - Meistri 22, Tallinn (Meistri Ärikeskus)


Kutsume Teid koolitusele "Autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis"

Toimumisaeg: 24.-25.september 2020
Koolitaja: Ivica Mägi

Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade ja koolide töötajatel aidata kaasa  autistliku ja ATH lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel 

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda lasteaias või koolis käiva autistliku/ATH lapsega;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab lasteaias või koolis käiv autistlik/ATH laps;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism või ATH ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Õpiväljundid:
- Osaleja on saanud baasteadmised autismist ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirest – oskab sellel teemal arutleda ning selgitada, mis see täpselt on;
- Teab millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, mõista ja suhelda autistliku ning ATH lapsega;
- Teab, millised probleemolukorrad võivad tekkida lasteaia ning kooli eas autistliku või ATH lapsega;
- Teab, millised võimalused on haridusasutuse töötajal kaasa aidata lapse arengul;
- Omab praktilisi teadmisi kuidas autistlikku ning ATH last parimal viisil toetada lasteaias ja koolis.

Registreerimine:
Osalustasu on 105 EUR.
Registreerimise tähtaeg on 20.september 2020
Registreerimiseks tuleb täita ära antud vorm: REGISTREERIMINE KOOLITUSELE
Registreerimine kinnitataksee-posti teel. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustus:
Kohvipauside ajal on ühislaual kohv, tee, küpsised ning kommid.
Ühislauale võib kaasa võtta enda soovil suupisteid.

Ajakava:
Koolitus mõlemal päeval kell 10:15-15:30 (sisse jääb kaks pausi)

Koolituse läbimise tõend:
Töötoa pikkus on 12 akadeemilist tundi. Ivica Mägi Autistmikooli tõend väljastatakse igale osaleja koolituse lõppedes.
Õpiväljundeid hinnatakse koolituse lõppedes vestlusringis küsimustega.

Juhul, kui Teil on küsimusi koolituse osas või probleeme registreerimisega, siis võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel autismikool@autismikool.ee.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.