тренинги на русском

Ivica Mägi Autismikool предлагает возможность участвовать в русскоязычных тренингах, проводимых Еленой Петриляйнен. Обучение проходит в Таллинне, а также в других частях Эстонии.

Елена Петриляйнен - тренер нашей школы аутизма. Елена уже более 4 лет является со-педагогом Ivica Mägi и занимается подготовкой базовых образовательных программ для детей с аутизмом и СДВГ на эстонском и русском языках. Кроме того, у Елены подрастает дочка с диагнозом аутизм. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте: autismikool@autismikool.ee или jelena@autismikool.ee.

AUTISTLIKU JA AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolituse keskpunktis on autistliku ja ATH lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega

VENE KEELES - AUTISLIK NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA  KOOLIS
Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide töötajatel aidata kaasa  autistliku ja ATH lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel