Urmo Reitav


Urmo Reitav - päevajuht
Urmo viib hetkel ellu üht oma ammust unistust olles tänaseks  viiendat kuud ametis koolijuhina. Tema missiooniks on rajada Paidesse täiesti uus kool. Ametinimetuselt direktor, peab Urmo end hingelt õpetajaks, noorsootöötajaks ja koolitajaks.  Erivajadustega lapsed ja nendega toimetamine on alati olnud talle oluline ja eriline teema, sest kokkupuude erivajadustega lastega on tal olnud juba alates varajasest lapsepõlvest eakaaslaste hulgas, üliõpilasena seda teemat õppides, igapäevaselt õpetajatöös, UNICEFi tööperioodil, õppejõuna ülikoolis, noorsootööd tehes ning tänagi kooli arenduses ning koolitajana tegutsedes.