Jelena Petriläinen


Jelena Petriläinen - "Autistliku lapse kooliaasta ema silmade läbi"
Jelena, kelle peres kasvamas autislik laps, omab selle maailmaga lähimat võimalikku kokkupuudet. Autistliku lapse kasvatamine, on toonud tema ellu ühelt poolt piiranguid ja loobumisi, kuid teisalt ka arvadumist ja arengut. Hetkel tegutseb Jelena osalise koormusega ettevõttes, mis remondib lennukeid, arendab Ivica Mägi Autismikoolis vene keelset koolitussuunda, olles ise ka koolitaja ja nõustaja ning on samal ajal ka tugiisikuks. Jelena kogemustepagas erivajadustega laste perede abistamiseks on suur ja rikkalik - viimased 8 aastat on ta aktiivselt jaganud oma kogemusi, suunanud ja nõustanud paljusid erivajadustega laste peresid.