Ivica Mägi Autismikoolist


Ivica Mägi Autismikooli eesmärgiks on autistlike ning aktiivsus- ja  tähelepanuhäirega laste toetamine läbi erinevate tugitegevuste lastele endile, pereliikmetele, pedagoogidele ja spetsialistidele: töötoad, nõustamised, tugigrupid, mentorlus, koolitused, juhtumitööd, teraapiad, sündmused, huvitegevus, haridustoetus, tugiteenus. 


Ivica Mägi Autismikool teeb koostööd Põhja-Eesti Autismi Liiduga.

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on perede ühendus, mis on loodud selleks, et üksteisele toeks olla, informatsiooni ja kogemusi vahetada ning enda poolt kõik võimalik ka valdkonna arengu heaks teha. Üheskoos oleme tugevamad ja meie hääl kostub kaugemale.

Juba kümme aastat on Eestis tegutsenud üleriigiline autismiühing (www.autismeesti.ee). Eesti Autismiühing asutati lastevanemate initsiatiivil 1991. aastal Tartus ja tänu sealse aktiivgrupi pidevale tööle on Tartu ning Lõuna-Eesti piirkonna perede jaoks ka juba palju tehtud ja saavutatud. 

Tallinnas ja Põhja-Eestis kuni viimaste aastateni niisugune lapsevanemate aktiivgrupp puudus ja sellepärast on Tallinn (ja Põhja-Eesti) oma võimaluste poolest tänaseks Tartust (ja Lõuna-Eestist) maha jäänud.

PEAL asutati 2010 aasta sügisel. Juba mitu kuud varem olid omavahel tutvunud paar peret, kus kasvamas suhteliselt värskelt diagnoosi saanud autistlikud väikelapsed. Igaüks meist tundis ennast oma uues rollis kirjeldamatult üksildase, abitu, nõutu ja haavatavana.  Loendamatud internetis veedetud öötunnid andsid pildi autismist kui eluaegsest arengu eripärast, millele ravi ei ole ja millest välja ei kasvata, kuid mille käiku on varase, mitmekülgse ja intensiivse sekkumise, biomeditsiinilise lähenemise ning eripedagoogilise toega võimalik niimoodi mõjutada, et väga paljud varasematel aastatel „lootusetuks“ peetud lapsed kasvavad tänapäeval iseseisvalt toimetulevateks haritud täiskasvanuteks.

Põhja-Eesti Autismi Liidu koduleht www.autism.ee